To kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, (EFR Primary and Secondary Care) który adept nurkowania może odbyć  odbyć jako część szkolenia na stopień Rescue Diver, bądź niezależnie, jeśli chcesz po prostu rozszerzyć swoją wiedzę. To krótkie szkolenie uczące  zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w codziennych sytuacjach oraz  podstawowej  resuscytacji bezprzyrzadowej.  W ramach szkolenia instruktor uczy też: opatrywania zranień, złamań, oparzeń, oraz  postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia na skutek wypadku lub choroby. Kurs pozwala też zdobyć praktyczne umiejętności radzenia sobie ze stresem i reagowania w przypadkach wymagających pomocy drugiemu człowiekowi.  Należy  pamiętać że do stanu zagrożenia życia może dojść każdego dnia i w każdej sytuacji, więc szkolenie te przyda się także w życiu codziennym. Kurs kończy się wydaniem międzynarodowej licencji Emergency First Response i jest warunkiem do przystąpienia do kursu Rescue Diver.

Cena:

  • Kurs 200 zł + opłaty certyfikacyjne wraz z materiałami do nauki.