Kurs specjalizacyjny na suchy skafander jest to kurs zaznajamiający płetwonurka z elementarną wiedzą nurkowania w skafandrze „ciśnieniowym”.

Cena:

  • Kurs 200 zł, bez opłat “licencyjnych”.