Szkolenie to przeznaczone jest przede wszystkim dla nurków z podstawowymi uprawnieniami, którzy chcą nurkować dłużej i na mniejszych głębokościach. Zadaniem kursu specjalistycznego PADI Nitrox – nurkowanie na wzbogaconym powietrzu, jest zaznajomienie nurków z procedurami i zasadami bezpiecznego, nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Certyfikat NITROX przydaje się na większości wyjazdów, gdzie nurkuje się kilka razy dziennie, gdyż nurkowanie na wzbogaconym powietrzu ogranicza ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej i narkozy azotowej, a także zmniejsza zmęczenie organizmu po nurkowaniu. Wymagania które należy spełnić do przystąpienia do tego kursu to minimalny wiek 15 lat oraz certyfikat minimum OWD PADI lub równorzędny innej organizacji. Kurs ma przebieg teoretyczny lub teoretyczno-praktyczny.

Cena:

  • Część teoretyczna 200 zł + opłaty za materiały szkoleniowe i certyfikację.
  • Część praktyczna – dopłata do części teoretycznej 150 zł (cena dwóch butli nurkowych wraz z wzbogaconym powietrzem do ustalonej z kursantem wysokości  – max. 40 %)